Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Čeká vás obchodní cesta do Íránu anebo Vás mají navštívit íránští obchodní partneři v České republice?

Pokud ano, určitě je potěšíte komunikací v jejich rodném jazyce.

Vladimír Váchal se perskému jazyku věnuje od roku 2009, kdy poprvé navštívil Írán. Je absolventem dvou studijních programů teheránského institutu Dekhoda a od roku 2015 působí jako česko-perský tlumočník.

Tlumočnické služby tak využila již řada firem usilujících o pozice na íránských trzích a rovněž i velvyslanectví České republiky v Íránu či mezinárodní mise ministerstva průmyslu a obchodu.

Nabídka tlumočnických služeb:

·       Polovina dne (1-4 hodiny) / 3 200 korun

·       Celý den (4-8 hodin) / 6 000 korun

Příplatek za tlumočení objednané v týž den, či na den následující + 50 % ceny

V případě tlumočení mimo Prahu, se lze domluvit na individuálním hrazení nákladů spojených s cestou a pobytem v Íránu, či jinde v zahraničí.